سامانه جامع دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد اراک(آستانه)
سامانه آموزش نسخه 110
           
  نام کاربری :      
  رمز عبور :      
              
       
   
     
         
     
         
  13:20:3 چهارشنبه 2 خرداد 1397
  IP:54.81.0.22 = S-1-5-17 == NT AUTHORITY\IUSR